Stavebný dozor


sluzba

Pre Vašu stavbu zabezpečujeme aj nezávislý stavebný dozor či už stavbu realizuje naša spoločnosť, iná spoločnosť alebo stavbu realizujete svojpomocne. Stavebný dozor zabezpečuje oprávnená osoba s osvedčením pre výkon stavebného dozoru pre pozemné stavby ev. č. 11722 zo Slovenskej komory stavebných inžinierov.

Stavebný dozor zabezpečuje:

· Vyhlásenie kvalifikovanej osoby pre stavebné povolenie

· Vyhlásenie kvalifikovanej osoby pri ukončení stavby pre kolaudačné rozhodnutie

· Kontrolu projektovej dokumentácie

· Odborné konzultácie

· Správnosť stavebných procesov a ich nadväznosť

· Preberanie stavebných konštrukcií

· Kontrolu stavebného denníka