Projektová dokumentácia


sluzba

Zabezpečíme vám kompletnú projektovú dokumentáciu rodinného domu vrátane všetkých profesií a prípojok inžinierskych sietí. Pomôžeme vám s návrhom vášho rodinného domu, zabezpečíme 3D vizualizáciu pre lepšiu predstavu interiéru a exteriéru domu. Projekt pre stavebné povolenie obsahuje:

· Architektonicko-stavebné riešenie

·  Zdravotechnika

· Vykurovanie

· Elektroinštalácia

· Prípojky inžinierskych sietí – voda, kanalizácia, plyn a elektrina

· Energetický posudok stavby

· Statický posudok stavby

· 3D vizualizácia exteriéru, po dohode aj interiéru