Cenová ponuka


sluzba

Vypracujeme vám kompletnú cenovú ponuku podľa vašich požiadaviek. Naša cenová ponuka obsahuje kompletný položkový rozpočet s podrobným  výpisom všetkých prác a materiálov vrátane množstva a jednotkovej ceny každej položky.

Cenovú ponuku vám vypracujeme ZDARMA.