Stavebné povolenie


sluzba

 

Ušetrite čas tým, že necháte vybavenie stavebného povolenia úplne na nás. Stačí nám vaše splnomocnenie a projektová dokumentácia. Zabezpečíme:

· žiadosť o stavebné povolenie

· vyjadrenia od vlastníkov inžinierskych sietí a zapracovanie ich pripomienok do projektovej dokumentácie

· žiadosti a vyjadrenia všetkých dotknutých majiteľov pozemkov, komunikácií a podobne

Na záver vám odovzdáme všetky originály dokladov, žiadostí a poplatkov v prehľadnej forme.