Hrubé stavby


sluzba

Realizácia hrubej stavby podľa projektovej dokumentácii našej réžií obsahuje všetky stavebné práce a kompletnú dodávku certifikovaných stavebných materiálov potrebných na jej zhotovenie. Hrubá stavba obsahuje:

·       Výkop a betonáž základov, prestupy na inžinierske siete, zásypy pod základovú dosku

·       Murovanie debniacich tvárnic, výstuž a betonáž základovej dosky

·       Murovanie nosných a nenosných stien, osadenie prekladov

·       Železobetónové vence, stĺpy a prievlaky

·       Konštrukcia krovu (väzník, alebo tradičný viazaný krov), latovanie, kontralatovanie, podstrešná fólia

·       Realizovanie strešnej krytiny podľa výberu, strešné žľaby a zvody

·       Spodná kanalizácia a voda

·       Hromozvod v základoch a na streche, vrátane revíznej správy