Kolaudácia


sluzba

Kolaudáciu vybavíme za vás! Po realizácií stavby vám v prehľadnej forme odovzdáme všetky potrebné doklady ku kolaudácií ako sú:

· Certifikáty stavebných materiálov

· Tlakové skúšky

· Revízne správy

Po dohode za vás vybavíme aj nasledovné dokumenty:

· Žiadosť o kolaudačné rozhodnutie

· Energetický certifikát stavby

· Zameranie stavby a adresného bodu

· Vyjadrenie stavebného dozoru

· Výkresy skutočného vyhotovenia

· Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby

· Ďalšie doklady na základe rozhodnutia stavebného úradu