Prípojky inžinierskych sietí


sluzba

Na základe projektovej dokumentácie realizujeme všetky druhy prípojok inžinierskych sietí. Tieto práce obsahujú:

· Vytýčenie inžinierskych sietí

·  Zemné a výkopové práce

· Potrubia, hadice, šachty a meracie skrine

· Revízne správy a tlakové skúšky