Drevená prístavba škôlky v Nitrianskych Hrnčiarovciach